شعر : توهم

خانه  ای  جدید   اما  با  همان  پرده         و    شعری که روزهای بودنت تقدیمت کرده بودم را آویزان دیوار کرده ام .... مثل اولین بار میخوانمش و تو چون اولین بار در اغوش میگیری ام  از ته قلبت با چشمانت سپاس مرا میگویی ...... عزیزم  :  باران با دانه های درشتش به مغز سقف میخورد   در را  میبندی و  دستان نازکت را روی گرمای بخاری میگذاری  میگویی :  هواسرد است   پنجره باز میشود  در باد و تو  میخندی و چون مــــــــــــــه ......       دور میشوی از فنجان چای روز بارانی ام   ..............    :     26تیــــــــــــــــــر ادامه مطلب
/ 55 نظر / 22 بازدید
خرداد 89
1 پست
دی 88
1 پست
مهر 88
1 پست
تیر 88
1 پست
دی 87
2 پست
آذر 87
2 پست